ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
ขอใบเสนอราคาออนไลน์
 • RT-025-1.70APC
  เหล็กท่อกลม 1" x 1.7 มม. (OD 28.2)
 • RT-025-1.70BPC
  เหล็กท่อกลม 1" x 1.7 มม. (OD 32.4)
 • RT-025-1.90APC
  เหล็กท่อกลม 1" x 1.9 มม. (OD 28.5)
 • RT-025-1.90BPC
  เหล็กท่อกลม 1" x 1.9 มม. (OD 33.5)
 • RT-150-4.50PC
  เหล็กท่อกลม 6" x 4.5 มม. (มอก.)
 • WM-200-200-3.80-2.00-2.00-25PC
  ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 200 x 200 x 3.8 มม.x 2.0 x 25 ม.
 • WM-200-200-5.60-2.00-2.00-25PC
  ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 200 x 200 x 5.6 มม.x 2.0 x 25 ม.
 • ST-019-019-1.20PC
  เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.
 • ST-019-019-1.40PC
  เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.4 มม.
 • ST-019-019-1.70PC
  เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.7 มม.
 • ST-032-032-2.00PC
  เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.0 มม.
 • ST-050-050-2.00PC
  เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.
 • MR-8.0-004PC
  เหล็กเพลาขาว 8.0 มม. ยาว 4 เมตร
 • CR-012-012-1.0PC
  เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 1/2 x 1/2 x 1.0 มม.
 • CR-025-025-1.2PC
  เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 1" x 1" x 1.2 มม.
 • SQ-010-010-10.0PC
  เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 10.0 มม.
 • SQ-012-012-12.0PC
  เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 12.0 มม.
 • GS-019-019-1.20PC
  เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.
 • GS-025-025-1.00PC
  เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1" x 1" x 1.0 มม.
 • GS-025-025-1.20PC
  เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1" x 1" x 1.2 มม.
สินค้าที่ขอราคา (0 รายการ)
  กรุณาเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ เพื่อขอราคา
  ข้อมูลผู้ขอราคา
  *
  *
  *
  ที่อยู่ผู้ขอราคา
  ขอใบเสนอราคาออนไลน์
  • RT-025-1.70APC
   เหล็กท่อกลม 1" x 1.7 มม. (OD 28.2)
  • RT-025-1.70BPC
   เหล็กท่อกลม 1" x 1.7 มม. (OD 32.4)
  • RT-025-1.90APC
   เหล็กท่อกลม 1" x 1.9 มม. (OD 28.5)
  • RT-025-1.90BPC
   เหล็กท่อกลม 1" x 1.9 มม. (OD 33.5)
  • RT-150-4.50PC
   เหล็กท่อกลม 6" x 4.5 มม. (มอก.)
  • WM-200-200-3.80-2.00-2.00-25PC
   ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 200 x 200 x 3.8 มม.x 2.0 x 25 ม.
  • WM-200-200-5.60-2.00-2.00-25PC
   ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 200 x 200 x 5.6 มม.x 2.0 x 25 ม.
  • ST-019-019-1.20PC
   เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.
  • ST-019-019-1.40PC
   เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.4 มม.
  • ST-019-019-1.70PC
   เหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 x 1.7 มม.
  • ST-032-032-2.00PC
   เหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 x 2.0 มม.
  • ST-050-050-2.00PC
   เหล็กกล่อง 2" x 2" x 2.0 มม.
  • MR-8.0-004PC
   เหล็กเพลาขาว 8.0 มม. ยาว 4 เมตร
  • CR-012-012-1.0PC
   เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 1/2 x 1/2 x 1.0 มม.
  • CR-025-025-1.2PC
   เหล็กกล่องเฟอร์นิเจอร์ 1" x 1" x 1.2 มม.
  • SQ-010-010-10.0PC
   เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 10.0 มม.
  • SQ-012-012-12.0PC
   เหล็กสี่เหลี่ยมตัน 12.0 มม.
  • GS-019-019-1.20PC
   เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.
  • GS-025-025-1.00PC
   เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1" x 1" x 1.0 มม.
  • GS-025-025-1.20PC
   เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1" x 1" x 1.2 มม.
   กรุณาเลือกสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ เพื่อขอราคา
   ข้อมูลผู้ขอราคา
   *
   *
   *
   ที่อยู่ผู้ขอราคา
   ×